Dermatitis

Had a perineal severe rash with skin thickening for 2 years, most severe in hot weather, also anal fissures. Rx meds did nothing for 2 years. 2 day treatment w/ 2 drops MMS+Citric acid mixed w/ 2 cc's water and spread over area and it was totally dried up and healed without further treatment. Also my dog had a severe hot spot the size of a biscuit near tail head. 2 day treatment cleared it completely.

G P McD
Castroville
TX
Mexico 

Posted : 06-06-2015

MMS works, regardless of faith. It works. Were it not for MMS today, I'd be dead.

MMS has always helped. MMS use whenever you need advice. When not help vitamins, herbs, or when it's too bad that MMS has always helped and got me into a life full of energy. MMS latitudes Regardless of the law, helping people in this way. Free, everyone was surprised by the quick success. On toothache occupies faster than Brufen. For me, it is preferable but MMS2 suffer from acne. After 1 capsule is MMS2 almost immediately after the dissolution of the capsule to see how the inflammation disappears from his face and sores heal very well. Whenever belches "chlorine" odor, I know that MMS is working to correct me. Jim Humble consider to be the greatest man of all time. After God is in 2nd place and all the others as the Dalai Lama, missionaries, and others good-hearted people do not reach him or her ankles. I admire his courage and strength to fight the greatest evil. No one could even a fraction of what this hero worthy of respect. I take it as an obligation in the event of obtaining a larger sum of money, at least 60%, I gave Jim Humble Church.

 

MMS vždy pomohlo. MMS používám vždy když si nevím rady. Když nepomohou vitamíny, byliny, nebo když už je moc špatně tak MMS vždy pomohlo a dostalo mě do života plného energie. Šířím MMS bezohledu na zákon, pomáhám lidem tímto způsobem. Zadarmo, každý byl překvapen rychlým úspěchem. Na bolest zubů zabírá rychleji než brufen. Pro mě je ale vhodnější MMS2 trpím na akné. Po 1 kapsli MMS2 je takřka ihned po rozpuštění kapsle vidět jak zánět z obličeje mizí a boláky se velmi dobře hojí. Vždy když říhnu "chlorový" odér, vím že MMS pracuje na mé opravě. Jima Humbla považuji za největšího člověka všech dob. Po bohu je na 2. místě a veškeří ostatní jako dalajláma, misionáři, a jiní dobrosrdeční lidé mu nesahají ani po kotníky. Obdivuji jeho odvahu a sílu bojovat proti největšímu zlu. Nikdo nedokázal ani zlomek toho co tento úcty hodný hrdina. Beru jako povinnost v případě získání většího obnosu peněz, tak min 60% bych věnoval církvi Jima Humbla.

Haluz
Ostrava
Moravskoslezsky
Czech Republic 

http://uzdravenibeztrapeni.blogspot.cz/ Posted : 27-05-2015
Page 2 of 2

Archbishop Jim Humble

Important links

jim humble staff 100Jim Humble's website:
www.jimhumble.is
MMS Wiki:
www.mmswiki.is
Buy MMS, list of suppliers:
WaterPurifcationSuppliers.is

The Genesis II Church

Go to top